Strigelpasta

Strigelpasta är en slags kräm som kan användas ihop med strigeln när man striglar sin rakkniv.

Strigelpasta kan inte användas istället för en strigel, utan används endast som ett komplement till strigeln.

Man måste inte använda strigelpasta, men i vissa fall kan strigelpasta vara bra att ha och göra det enklare att uppnå önskat resultat.

Det finns många olika sorters strigelpasta i handeln, med olika innehåll. Värt att tänka på är att strigelpasta med grova korn i sig sliter en hel del på kniven, och den riktigt grovkorniga strigelpastan ska endast användas i undantagsfall.

Hur använder man strigelpasta?

  1. Arbeta in pastan i strigeln.

    Jag använder mig av en mjuk trasa av bomull för att göra detta, men det finns personer som föredrar att göra det direkt med handflatan eftersom de upplever att det ger ökad kontroll. En nackdel med att använda handen är att det kan vara svårt att få bort all pasta från handen efteråt, och även om strigelpasta inte är farlig så är det inte en hudkräm heller. Den är avsedd för strigeln och rakkniven, inte för att slipa din hud med.

  2. Strigla som vanligt. Se vår artikel om strigling för information om grundläggande strigling.
  3. Avsluta med att strigla mot en strigel där du inte använder någon strigelpasta.

Om du behöver använda strigelpasta av olika grovkornighet, börja alltid med den grövsta. Byt sedan strigel och arbeta in en finkornigare pasta i den. Använd inte samma strigel för de olika pastorna, inte ens om du tvättar den mellan omgångarna. Ett undantag är striglar med två sidor – där kan man använda en pasta på ena sidan och en annan pasta på andra sidan.

Varför skall man använda strigelpasta?

Man måste inte använda strigelpasta, men pastan kan göra det enklare och mindre ansträngande att uppnå ett visst resultat. På så vis kan strigelpastan hjälpa till att hålla din rakkniv i gott skick och ge en bättre rakupplevelse.

Måste man använda strigelpasta?

Nej, det går att hålla sin rakkniv i gott skick utan strigelpasta, så länge man lägger ned nödvändig tid och energi på att strigla den korrekt.

Har man däremot en rakkniv som inte har skötts om korrekt och där eggen därför har börjat förlora sin skärpa kan en strigelpasta vara till stor hjälp för att få eggen vass igen. Det finns många exempel på situationer där en rejäl strigling med strigelpasta har räddat en rakkniv från att behöva få sin egg omslipad med slipsten.

Varför finns det strigelpasta med olika kornstorlek?

De flesta sorters strigelpasta innehåller korn som fungerar som polermedel. När man köper strigelpasta kan man välja mellan allt från väldigt fina kort till riktigt grova korn.

Har du någonsin köpt sandpapper av olika grovlek för att utföra olika arbeten? Ett riktigt grovt sandpapper för att ta bort större ojämnheter, en medelgrovt för att göra ytan jämnare, och slutligen ett riktigt fint sandpappret för finslipning av ytan så att den blir riktigt len. På samma vis fungerar det med kornstorleken i strigelpastor. Välj en finkorning pasta för finslipning, och använd grövre kornstorlekar om du har något grövre att ta bort från kniven.

Generellt sett kommer du att slita mer på knivbladet ju grövre kornstorlek du använder, så man bör vara restriktiv. Använd bara grovkornig strigelpasta när du verkligen behöver genomföra en djupare polering eller har en egg där det verkligen är motiverat att genomföra en strigling med grovkornig strigelpasta.

Värt att nämna är också att det finns strigelpasta som inte innehåller korn.

Använd bara en strigelpasta per strigel

Att rengöra en strigel efter användning och verkligen lyckas få ut alla korn som deponerats från strigelpastan är väldigt svårt, i det närmaste omöjligt.

Om du vill kunna använda strigelpastor med olika kornstorlek bör du därför ha en dedikerad strigel för varje pasta, till exempel en strigel för grovkornig pasta och en annan strigel för finkornig.

I en situation där du vill strigla din egg med en finkornig strigelpasta vill du absolut inte att det ska finnas dolda grova korn kvar i strigeln som ställer till problem. Att det finns korn av finare kaliber kvar när du striglar med grovkornig pasta brukar däremot inte vara något att oroa sig över, så om du har en strigel som du endast använd finkornig pasta på kan du switcha över till grovkornig pasta om du vill – men du kan inte byta tillbak igen.

Kort sagt: Du kan alltid använda en grövre pasta än tidigare, men aldrig en finare. Därför är det bäst att ha dedikerade striglar, annars kommer du slut att sitta med enbart striglar för grovkorning pasta.

Tvåsidiga striglar

Det finns gott om tvåsidiga striglar i handeln. Många som rakar sig med rakkniv köper en tvåsidig strigel och använder bara de ena sidan ihop med strigelpasta.

Strigelpasta är inte något du vill ska finnas kvar på rakkniven när du börjar raka dig. Av denna anledning kan det vara idé att ha en dedikerad sida som du aldrig använder ihop med strigelpasta. Precis innan du ska raka dig använder du den för att strigla din rakkniv så att eventuella rester av strigelpasta försvinner.

En tvåsidig strigel kan också vara bra att ha om du vill ha en sida för grovkornig strigelpasta och en annan sida för finkornig strigelpasta. Märk sidorna om du tror det finns risk för att blanda ihop dem.

Vad betyder färgerna på strigelpasta?

Hos tillverkare som producerar flera olika sorters strigelpasta med olika kornstorlek är det vanligt att de olika pastorna färgas med olika färger för att tydligt signalera vilken kornstorlek det rör sig om. På så viss minskar risken för att en trött eller disträ användare som råkar plocka upp fel förpackning striglar sin rakkniv med en alltför grovkornig pasta. Färgen fungerar som en varningssignal.

Det är upp till varje tillverkare att välja färg på strigelpastorna, så man bör alltid kontrollera vad som gäller hos den tillverkare med köpt sin pasta ifrån och inte utgå ifrån att grön pasta = grova korn, och så vidare.

Med det sagt så finns det en viss tradition inom branschen som många (men inte alla!) tillverkare följer och som kan vara praktisk att känna till.

Gul eller vit strigelpasta

En vit eller gul färg är vanligast för strigelpasta som inte har några korn i sig alls, utan bara används för att smörja in strigeln och vårda lädret. Kan jämföras med ett strigelbalsam.

Vanligen behöver man inte smörja in lädret i sin strigel vid varje användning, utan det räcker ofta med att smörja in lädret innan första användningen av en ny strigel och sedan göra en ny behandling varje gång lädret börjar kännas tort igen.

Röd strigelpasta

Den röda färgen brukar användas för att signalera att strigelpastan innehåler korn, men att kornen är mycket små. Används för finpolering.

 

Svart strigelpasta

Svart strigelpasta innehåller normalt mycket små korn för en mild polering.

Grön strigelpasta

Grön är den traditionella färgen för strigelpasta med grova korn. Den har en grov polereffekt och kan användas för att få bort tuffa fläckar eller rädda en egg som är på gränsen till att behöva slipas om med slipsten.

Grå strigelpasta

Strigelpasta som är särskilt framtagen för att användas ihop med en strigel där ytan är canvasduk istället för läder brukar färgas grå. Den har en milt polerande funktion.

(Många tvåsidiga striglar har en sida av läder och en annan sida av canvasduk.)