Strigla och vässa en rakkniv

Att strigla en rakkniv

För att hålla din rakkniv i bra skick och säkerställa att eggen behåller sin skärpa bör du strigla kniven inför varje rakning. Under en påfrestande raksession kan man till och med behöva ta en paus från rakningen och strigla kniven igen innan man forstätter.

Om man har för vana att alltid rengöra och olja in kniven efter varje användning, och strigla den väl inför varje raksession, kan man hålla eggen så skarp att den aldrig behöver slipas med slipsten (såvida den inte drabbas av någon våldsam olyckshändelse).

 • Det finns flera olika sorters striglar att välja mellan och de fungerar på lite olika vis. Vilken sort man föredrar är till stor del en fråga om tycke och smak. Du hittar mer information på vår sida om striglar .
 • Många striglar har en grov sida och en fin sida. Strigelpasta används på den grova sidan. För mer information om strigelpasta, se nedan.
 • Kniven ska ligga platt mot strigeln när du striglar.
 • Tryck inte bladet mot strigeln; bladet ska glida lätt över strigelns yta. Rakknivens egen vikt är tillräcklig – du ska inte pressa.
 • När du striglar är det viktigt att du drar kniven med bladets ryggt först. Om du drar med eggen först kan eggen bli skadad.
 • Vänd kniven mellan varje drag för att säkerställa att du striglar lika mycket på bägge sidorna av kniven.

Strigelpasta

Många striglar ska användas ihop med strigelpasta när man striglar mot strigelns grova sida. Ta alltid reda på exakt vad som gäller för sin specifika strigel. På strigelns fina sida används vanligen inte strigelpasta, inte ens finkorning sådan.

För mer i .

Slipa rakkniv

Att slipa sin rakkniv med slipsten är inte något man gör rutinmässigt, utan är bara något man tar till under specifika omständigheter när rakkniven har blivit så skadad att slipning är nödvändig. Det kan till exempel röra sig om att man köper en begagnad rakkniv som vanvårdats så att eggen måste slipas om, eller att man råka få ett jack i eggen som behöver slipas bort.

Om någon pratar om att han eller hon ofta slipar sin rakkniv så är det något mysko som pågår. I bästa fall handlar det bara om språkförbistring och personen pratar egentligen om att strigla. I värsta fall är det någon som vanvårdar sin rakkniv riktigt illa, till exempel genom att använda den till andra ändamål än rakning eller som struntar i att rengöra, olja in och strigla. Inte ens en rakkniv av hög kvalité kommer att hålla länge i händerna på en sådan individ. Dels på grund av vanvården, dels på grund av att slipningen i sig är påfrestande för kniven.

Ju bättre du vårdar och skyddar din rakkniv, desto lägre är risken för att den någonsin behöver slipas med slipsten.

Manuell slipning med slipsten

Det här är en guide för hur man slipar mot en stillastående slipsten. Du kommer alltså att röra kniven, medan stenen ligger still.

 1. Slipa aldrig en rakkniv utan olja. Applicera olja på slipstenen innan du startar, och addera sedan kontinuerligt ny olja under arbetets gång om så behövs.
 2. Placera rakkniven platt på slipstenen med eggen först.
 3. Dra knivbladet rakt längs hela slipstenen i en lång och mjuk rörelse. Pressa inte – knivens egen vikt är tillräcklig.
 4. Upprepa punkt tre gång på gång. Börja inte fuska – du ska dra bladet över hela slipstenen vid varje drag. Hål koll på hur många drag du gör, för du ska sedan vända på kniven och göra exakt lika många drag på andra sidan.

  Exempel: 10 drag på ena sidan + 10 drag på andra sidan. Kontrollera om slipningen är tillräcklig. Om inte, gör ytterligare 3 drag på ena sidan + 3 drag på andra sidan, innan du kontrollerar igen, och så vidare.

  En annan metod, som är lite jobbigare men också säkrare, innebär att man vänder kniven efter varje enskilt drag. Du kommer alltså att slipa 1 drag på ena sidan + 1 drag på andra sidan + 1 drag på ena sidan + 1 drag på andra sidan, osv.

 5. När eggen har återfått det mesta av sin skärpa är det dags att lämna slipsten och använda sig av strigeln för att nå i mål och få till en riktigt skarp egg.
 6. Efter striglingen, applicera rikligt med olja på rakkniven. Den nya egg du har slipat fram är mycket benägen att oxidera och måste skyddas från kontakt med luften när den inte används.

Obs! Slipa alltid om hela eggen om du måste slipa en rakkniv. En vanlig anledning till att slipa en rakkniv är att det har blivit ett jack i eggen. Det kan kännas lockande att bara slipa just den delen av kniven, men det är inte en bra idé eftersom du riskerar att få en ojämn egg som inte rakar som den ska. Risken för att skära sig ökar rejält, och över lag kommer det att bli svårare att få ett bra resultat när man rakar sig med en sådan rakkniv.

Tips! En textguide kan bara nå så långt. Jag rekommenderar därför att du också går till YouTube och tittar på några seriösa videor som visar hur man manuellt slipar sin rakkniv med slipsten. Det är många saker som är enklare att förstå när man ser dem utföras än när man läser om dem i text.

Slipa en rakkniv med elektrisk slipmaskin

Jag rekommenderar att man håller de elektriska slipmaskinerna borta från sin rakkniv om man inte är expert på vad man gör. Risken att skada rakkniven är hög. Om kniven har fått en skada som är så allvarlig att du inte orkar fixa den manuellt med slipsten bör du överväga att lämna in kniven till en professionell rakknivsslipare. De kan grovslipa med en elektrisk slipmaskin, innan de övergår till att göra finarbetet manuellt.